Du er her: Forside » 6. safari i thy » 6.7 brevveksling
.: Menu :.
  1. Grønland
  2. Sverige
  3. Billeder
  4. Køb / salg/ udleje / rep.
  5. Hobbies
  6. Safari i Thy
 6.1 Før safarien.
 6.2 Efter safarien.
 6.3 Fotoalbum.
 6.4 Kort referat fra turen.
 6.5 Min evaluering.
 6.6 Samlet evaluering.
 6.7 Brevveksling

Brev fra James til undertegnede.

Kære Lyserøde Panter

Deres beretning om Thy Safarien har rørt mig dybt.
Indrømmet, - jeg læste deres indlæg meget hurtigt, - men alligevel mener jeg, at have spottet flere erindrings forskydelser.

1.) Jeg føler mig ikke overbevist om, at Deres og den unge kvinde's vildfarelse, skyldes "et uheld". Undertegnede bemærkede nemlig Deres lidet skjulte ærgrelse over at blive genfundet.
2.) Deres forklaring omk. lyngens længde, som årsag til Deres fald, oven i en aldeles uskyldig og forsvarsløs bivuak liggende testdeltager, forekommer mig lidt tynd. Jeg skal dog gerne erkende, at jeg kan have været fraværende i et naturligt ærinde,- og således ikke være fuldt kompetent til at vurdere årsagen til Deres fald.
( ovenstående hændelse betragter jeg som fald nr. 1)
Jeg erindrer imidlertid endnu et fald. ( jeg tror, at den bivuak liggende mands-
person, kan bevidne endnu et fald.)
Ligesom deres stedsans kan lide under mindre kortslutninger ( læs: begyndende demens) har jeg hos Dem iagttaget kortere udfald på balancenerven. Årsagen KAN være svær at finde,- men i Deres tilfælde, tror jeg at årsagen kan skyldes dehydrering. Dette kan synes som et paradoks, eftersom jeg erindrer, at der blev gjort et godt og grundigt forsøg på nettop at indtage ikke ubetydelige mængder af færdigblandet rød saftevand.( det var svært at se i mørket, men jeg tror, at det var af mærket Rynkeby.)

3.) Det var ikke en dobbeltbekkasin vi så,- men i stedet 2 enkeltbekkasiner i parringsleg.
4.) Du så en ko..! kan du ikke præcisere denne iagttagelse.? Var det hende med de 2 patter i badedragten på engen.?
5.) Undertegnede synes at DE er lidt hård ved Dem selv, m.h.t. at komme for sent - lige fra begyndelsen. Bevars det VAR 10 min. pr person v. ankomsten, MEN det var da KUN 3 min Morten kom for sent til toget.- vi andre 2 var jo i god tid.

Så alt i alt synes jeg, at de klarede Dem OVER forventning. Eneste lille korektion her til sidst skal være : Har De ikke overvejet at tage navne forandring til Den Lyse GRÅ Panter..? Lyserød.. Må nærmest betragtes som falsk varebetegnelse...!

Alt taget i betragtning, trods alt med venlig hilsen jamesSvar til James fra undertegnede.

Kære Hr. Anmelder.
Jeg har med tak modtaget, og underdanigt læst Deres anmeldelse om min "Beretning fra Thy Safarien". Jeg har måttet læse, dernæst genlæse, ydermere nærlæse, for til sidst at analysere denne Deres anmeldelse, for om muligt at se, om der skulle være noget gemt mellem linierne. Ved til stutteligen, at forstørre siden til 200 %, har jeg måttet konstantere, at dette ikke synes at være tilfældet, hvilket muligvis kan skyldes Deres manglende evne i så henretning. Det glæder mig dog, at beretningen har rørt Dem dybt.
Ad. pkt. 1. Jeg havde dog i min naivitet regnet med, eller håbet på, at dog et enkelt individ ville have slugt historien råt. Nu er jeg jo ikke helt bekendt med Deres overbevisninger generelt, men mener dog at have erfaret, ud fra Deres anetiske gener, at De burde være i besiddelse af en blot nogenlunde normal dømmekraft, hvad Deres kommentar måske iøvrigt også lader skinne igennem.
Ad. pkt. 2. Hvis De i Deres studietid skulle have læst "Kongens fald" af Johs. V. Jensen, burde De nok vide, at et fald kan ske for alle os med blod i årerne. Dette uanset om blodet delvist er blåt, eller blot blandet med Rynkeby. Ifølge Lademanns naturfører, er Calluna vulgaris, måske for andre mennesker bedre kendt som hedelyng, af den vulgære slags, hvilket alene det latinske navn allerede indikerer. Måske er denne lyng ikke helt så lang, som jeg havde givet ydtryk for, men, citat: Blade nåleformede, 1-3 mm lange, i fire rækker, korsvis modsatte. Dette bevirker, at en fod eller to, meget let kan blive filtret ind i disse, hvilket jeg hermed beviste rigtigheden af. Vi ved jo ydermere alle, store som små, at under denne lyng, findes heden, som uden lyng blot ville bestå af sand. Deraf kan man udlægge, at lyngen skjuler sand-heden !!!
Med hensyn til mærket af de flydende råvarer, vil jeg være stærk tilbøjelig til at give Dem ret, når De fremfører bemærkning om Rynkeby. På de sene aftenbilleder, efter at De selv blev mere og mere anti dehydreret, ses tydelige fremskredne ansigstrynker.
Ad. pkt. 3. Jeg var også selv lidt i tvivl, da jeg anede, at fuglen(e) tilsyneladende var i besiddelse af 2 næb. Men nu var det jo første gang, jeg selv var på disse kanter, og jeg har på eet eller andet tidspunkt hørt om næbdyr, kunne blot ikke huske, om det var ved Hurup, eller Australien.
Ad.pkt. 4. Enten så jeg een ko, eller også så jeg to kvinder. Det har så åbenbart været uden badedragter.
Ad.pkt. 5. De har ret i, at jeg nok er lidt hård ved mig selv. Og med venner som Dem, kan jeg godt se, at det er ganske overflødigt selv at være.
Med hensyn til navnet, er det nok ligesom i de fleste tilfælde hvor navne tildeles, ikke een selv der er ophavsmand(kvinde), men derimod den nære familie eller lignende. Forestil Dem under ritualet : Og hvad skal barnet hedde? Vræææl !

Måtte vore camino´er igen krydses !!!

Ikke desto mindre
Mange venlige hilsener
Den ??? Panter.


  Jørgen Bukholt • Søndervig Landevej 21 • 6950 Ringkøbing
Tlf.: 20 74 16 69 • Email: jkbukholt@gmail.com
Powered by flexiWeb